WE BUILD A UNIQUE IDENTITY

صنعت ساختمان یکی از شریانهای حیاتی توسعه ی هر کشور است. در این مسیر لازم است شرکتهای ساختمانی با درک پیشرفت های فناورانه و ارتباطی روز، در روش های مرسوم ساخت وساز کشور بازنگری کرده و با حرکت به سمت توسعه ی درون سازمانی و برون سازمانی زمینه های ارتقا فضای کسب وکار در این صنعت حیاتی و مهم را فراهم آورند.

آن چیزی که بیش از پیش از هر موضوعی برای شرکت های فعال در صنعت ساختمان کشور اهمیت دارد، نگاه توسعه گرا و رو به جلو در همه ی ارکان درگیر در پروژه هاست. فهم ملزومات زیستی جامعه ی امروز نیاز به حضور مشاورانی دارد که با نشان دادن مسیرهای پیشرفت به مدیران ارشد شرکتها و سازمانها آنها را به ایجاد تغییراتی سازنده در نوع نگرش به مناسبات مجموعه ها با مردم و جامعه تشویق کنند.

لزوم تدوین برنامه های آموزشی برای کارکنان شرکتها، درپیش گرفتن متدهای روزآمد در کنترل پروژه، اهمیت دادن به الزامات ایمنی و زیست محیطی و بالا بردن سطح کیفی کار در همه ی بخشها گریزناپذیر است.

ما در گروه جاوید با درک اهمیت این موضوع، سال 1399 و 1400 تغییراتی بنیادین در نحوه ی حضور خود در پروژه ها ایجاد کردیم. در گام نخست با حضور معماران تراز اول کشور، طراحی پروژه ها را با نگرش بالا بردن کیفیت معمارانه ی فضا و معماری در خدمت زیست با کیفیت تر هدایت کردیم.

همچنین با اضافه کردن یکی از شرکت های خوشنام و حرفه ای در زمینه ی ساخت به عنوان شریک تجاری گروه جاوید در حوزه ی اجرا، همه ی مراحل پروژه از طراحی تا اجرای پروژه را با کنترل حداکثری کیفیت پیش بردیم. در کنار این اقدامات تلاش کردیم به معنای واقعی کلمه به سمت تبدیل شدن به برندی خوشنام و مهم حرکت کنیم.

ما عمیقا معتقدیم هر کسی که کار می کند، مسئولیت اخلاقی دارد که از خود سوالاتی عمیق درباره کارش بپرسد. ما در هنگام تعریف پروژه ها از خودمان نمیپرسیم: “این کار چقدر سود دارد؟” بلکه به این می اندیشیم که “آیا میتوانیم این کار را به خوبی انجام دهیم؟”.

این سوالی است که ما باید پاسخ درستی برای آن داشته باشیم. وقتی کاری با درست ترین شکل آن انجام شود، در واقع داریم کاری را انجام می دهیم که برای آن زاده شده ایم. ما وظایفمان را به بهترین نحو انجام می دهیم و بقیه اش دیگر به ما بستگی ندارد. ثروت می آید، احتمالا شهرت و خوشنامی هم. برند هم ساخته خواهد شد. اما اینها هدف واقعی ما نیستند. شغل ما این است که پروژه را به چشم وسیله ای برای بهتر شدن خودمان و اطرافیانمان ببینیم و نه فقط ثروتمند شدن و این نقطه ی طلایی هدف ما در حرکت به سمت رشد و توسعه ی گروه جاوید است.

تمامی حقوق برای وبسایت گروه توسعه سازه جاوید محفوظ است – آریا مدیا